Ciepło wprost z maszyny.

http://ewpa-sklep.pl/category/osprzet-lyzki-do-maszyn

Kategoria maszyn energetycznych jest bardzo szeroka. Dlatego też zawiera w sobie wiele rodzajów sprzętów. Cel ich pracy zwykle jest ten sam: pozyskiwanie energii. Pomimo to mogą znacznie różnić się między sobą w sposobie realizowania tego zadania.

Charakterystycznym gatunkiem urządzeń zasileniowych są maszyny cieplne. Co to takiego? Nic innego jak zespół mechanizmów energetycznych, które realizują cykl przemian, profesjonalnie nazywany obiegiem termodynamicznym. W wyniku jego działań następuje wymiana energii między dwoma zbiornikami ciepła o różnych temperaturach, a układem mechanicznym. Przykładem takiego mechanizmu mogą być wszelkiego rodzaju silniki cieplne.

Są to urządzenia, które wytwarzają energię mechaniczną lub elektryczną, przy wykorzystaniu ciepła. Doskonałą ilustracją działania maszyn tego typu jest też praca pompy cieplnej. Jej zadaniem jest ogrzewanie danego obszaru poprzez podnoszenie niskiej temperatury, pochodzącej z innego terytorium. Jako przykład może posłużyć również chłodziarka.

Działa ona odwrotnie do pompy cieplnej i ma za zadanie obniżanie temperatury danego ciała w taki sposób, aby było zimniejsze niż jej otoczenie.