Co to jest subkultura?

Sama nazwa pojęcia wskazuje tu na rodzaj kultury stojący obok form kultury obecnie dominującej. Ma stanowić odłam autonomiczny, często stojący w opozycji do zastanego świata, ale nie odrywający się całkowicie.

W praktyce, w zależności od rodzaju subkultury może on korzystać i przetwarzać zdobycze kultury dominującej, negować niektóre jej elementy i buntować się przeciwko nim lub też pomijać inne aspekty. Subkultura nie powinna być utożsamiana z konkretną grupą społeczną.

Takie uproszczenie wkrada się często w społeczną dyskusję, ale z punktu widzenia naukowego jest niepoprawne. Subkultura bowiem jako zjawisko tworzona jest przez grupę ludzi.

Łączyć ich może wspólne zainteresowanie, wiek czy też działalność zawodowa. Grupa natomiast może być uznana za subkulturową dopiero wtedy, gdy wytworzy i będzie użytkować odrębny i sobie charakterystyczny repertuar zachowań, do których należy język, rodzaj stroju, gust, zespół światopoglądów czy też wierzeń religijnych.

Powodów wstępowania do subkultur jest bardzo wiele. Najczęściej wymieniane to: chęć przynależności, akceptacji oraz możliwość interakcji z podobnymi do siebie osobami.