Co to właściwie jest maszyna?

Nasze ciągniki o średniej mocy kubota sa bardzo popularne

Maszyna to bardzo powszechnie używane określenie, które odnosimy niemal do wszystkich działających w jakikolwiek sposób przedmiotów. W najogólniejszym znaczeniu termin ten oznacza każdy odosobniony układ, w którym zachodzi przekształcenie zasilenia lub informacji. Można więc ogólnie założyć, że jest to mechanizm zajmujący się transformacją. Według definicji technicznej jest z kolei urządzeniem złożonym z wielu zależnych od siebie mechanizmów. Służy do przekształcania energii w określony sposób. Może też mieć za zadanie wykonywanie mechanicznej pracy, która zachodzi pod wpływem ruchu kolejnych części.

Praca jaką wykonuje urządzenie może polegać na rozmaitych czynnościach, w zależności od jego przeznaczenia. Często jedną z najistotniejszych części maszyny jest silnik. Ma on za zadanie przekształcanie dostarczanej energii na pracę mechaniczną. Współcześnie zasilanie może być czerpane z wielu różnorodnych źródeł, zarówno naturalnych, jak i wytwarzanych przez człowieka. Ciekawostką jest fakt, że niektórzy naukowcy posługują się także określeniem „silnik żywy”, które odnoszą do… ludzi i zwierząt. Obecnie jednak ta nazwa nie cieszy się zbyt dużą popularnością.