Dlaczego subkultura?

Proces powstawania mniej lub bardziej oficjalnych społeczności kulturowych to bardzo skomplikowane zjawisko, mające u podstaw jednak niezbyt skomplikowane potrzeby ludzkie. Członkami tzw.

subkultur są przede wszystkim ludzie młodzi, maksymalnie do wieku średniego. Wynika to przede wszystkim z potrzeby akceptacji, przynależności oraz podziwu.

Wyżej wymienione do pewnego momentu zapewniane są w gronie rodziny oraz bliskich, a także w szkole. W tych kręgach młodzi ludzie zdobywają wzorce, uczą się funkcjonowania w różnych grupach oraz doświadczają poczucia własnej wartości lub jej braku.

W pewnym wieku, jednak, zdarzyć się może, iż wspomniane środowiska przestają wystarczać. Człowiek nie odnajduje się wtedy w grupie, jest nierozumiany i ma silne poczucia odmienności od reszty.

Wtedy zaczyna szukać świadomie lub podświadomie ludzi, którzy w pewnym stopniu są w stanie komunikować się na podobnym poziomie. Łączy ich wspólne zainteresowanie, sposób ubierania się czy też poglądy.

Członkowie subkultur czuć mają się w swoim otoczeniu akceptowani, lubiani i rozumiani.