Rewolucja obyczajowa w kulturze masowej

Kolejna sprawa, o której poniekąd już wspomnieliśmy w poprzednich tekstach, to zmiany obyczajów, które odbywają się przy akompaniamencie lub na skutek takiego, a nie innego charakteru kultury masowej. W czym się to objawia? Chodzi głównie o zanik pewnych etycznych barier, które przez wiele lat były niepodważalne i przyjmowane przez wszystkie pokolenia za obowiązujące.

Sytuacja zaczęła się zmieniać, kiedy kultura masowa zaczęła promować swobodę seksualną. Rozluźnienie obyczajów w tej materii, trywializacja czy wręcz wyśmiewanie dziewictwa wytworzyły presję społeczną, w której zaczęli funkcjonować młodzi ludzie.

Wiek inicjacji seksualnej zaczął się obniżać, ponieważ media promują tryb życia, który uznaje wczesne rozpoczęcie współżycia za coś normalnego. Teledyski nawet bardzo młodych gwiazd muzyki ociekają seksem, dając do zrozumienia młodzieży, że najwyższy czas wziąć się za „te sprawy”.

Obyczajowość społeczeństw zmienia się, a kultura masowa ma na to zasadniczy wpływ, chociaż nie wszyscy są skorzy, aby to dostrzec.