Zakup nieruchomości od syndyka a hipoteka

Prapa

Kupienie zadłużonego mieszkania stanowi zazwyczaj doskonałą okazję, aby nabyć je po niższej niż rynkowa cenie. Taki zakup obciążony jest jednak o wiele większym ryzykiem. Jedną z najbardziej problematycznych kwestii dotyczących nabycia mieszkania, np.

od syndyka jest hipoteka obciążająca lokal. Co się z nią dzieje w momencie zakupu? Przy tego typu zakupie, który tak naprawdę odbywa się w formie postępowania egzekucyjnego, następuje wygaśnięcie hipoteki. W praktyce jednak sprawa nie jest taka prosta.

Choć hipoteka rzeczywiście wygasa w momencie sprzedaży, jej wykreślenie następuje dopiero po opracowaniu planu, który dotyczy podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości. Warto pamiętać, że syndyk nie ma żadnych ram czasowych dotyczących opracowania planu. Co oznacza to w praktyce dla nabywcy zadłużonego lokalu? Choć oczywiście długi poprzedniego właściciela na niego nie przechodzą, do momentu wykreślenia hipoteki nie ma on prawa ustanowić na zakupionym lokalu nowej hipoteki, czyli np.

wziąć kredytu hipotecznego w banku.